BYLYD #10 På sporet af den tabte lyd

"Synet isolerer, mens lyd inkorporerer, synet er retningsbestemt, men lyd kommer fra alle sider. Synssansen retter sig mod det ydre, mens lyd skaber en fornemmelse af indvendighed. Jeg ser på en genstand, men lyden kommer mig i møde; øjet rækker ud, men øret tager imod. Bygninger reagerer ikke på vores blik, med de sender vores lyde tilbage til vores ører."

Sådan skriver den finske arkitekt og tænker Juhani Pallasmaa i bogen Arkitektur og Sanserne, hvor han kritiserer arkitekter og planlæggere for at underprioritere lydens og akustikkens betydninger for bygninger og by. 

I dette afsnit af BYLYD går vi på jagt efter det tabte fokus på akustikken og ser på, hvad lyd betyder for vores erindringer, identitet og i det hele taget oplevelse af at være i live - og på, hvad der sker med vores krop og vores byer, når lyden bliver til støj.

Støj dræber

For STØJ er et problem. Alene i København skønnes 30 mennesker at dø for tidligt på grund af påvirkning fra trafikstøj hvert år. Støj skaber stress, søvnløshed og i værste fald leder det til hjerte-kar-sygdomme.

Alligevel mener byplanlægger Lise Rask, at der siden 1970erne har været en tilbøjelighed til at være alt for defensiv - til at se høje lyde som nødvendigt onde, der skal bekæmpes og begrænses. Blandt andet fordi man tager afsæt i det internationalt berømmede byrums-koryfæ Jan Gehls præmisser for, hvad det gode byliv skal bestå af, nemlig at stilhed er godt og støj er skidt.

Lise Rask synes hellere man skal forstå lyden og kontrasterne i lyden som en del af det dna, som en by gøres af. BYLYD møder hende i Ørestad, hvor hun mener, der kunne være gjort meget mere for at forvalte lyden på en god måde. 

Danmarks mest tilgængelige hus

Herefter tager vi på besøg i Handicaporganisationernes Hus, som betegnes som den mest tilgængelige bygning i landet. Det er tegnet af Force4 Arkitekter, som har arbejdet målrettet med at understøtte tilgængeligheden gennem akustik og lydmiljø. Vi tager en tur rundt i huset sammen med næstformand i Dansk Blindesamfund, John Heilbrunn, som fortæller om, hvordan man som blind bruger akustikken til at orientere sig efter. 

Interiør fra det store Atrium i husets kerne. Akustikken er tilrettelagt, så man kan fornemme bevægelsen fra atriet til længerne i det stjerneformede hus via lyden. Foto: Martin Schubert

Interiør fra det store Atrium i husets kerne. Akustikken er tilrettelagt, så man kan fornemme bevægelsen fra atriet til længerne i det stjerneformede hus via lyden. Foto: Martin Schubert

En pause - med Mischa Pavlovski

Vi har været så uforskammet heldige at få lov til at bruge en del af den elektroniske musiker Mischa Pavlovskis album "Kapitel" for at skabe rum i udsendelsen. 

Pladen er udgivet på pladeselskabet Posh Isolation og kan lyttes i sin helhed her: 

Læs mere om Mischa Pavlovski her

Lydmapping og territorialitet

Udsendelsen byder også på et interview med en af Danmarks førende forskere i lydlig kultur, Jacob Kreutzfeldt, der er ansat som adjunkt på Institut for Kunst og Kultur, Københavns Universitet. I et indslag, som er produceret af vores producer Maiken Vibe Bauer, fortæller han om, hvordan lyd kan bruges som æstetisk rettesnor, når man udvikler og forholder sig til byens rum. Han siger:

"Det er rigtig nok, at bylyd er støj i nogle tilfælde. Støjen er altid den anden, som vi skal være sammen med, når vi lever i en by. Og spørgsmålet er, hvordan vi finde nogle andre positive måder at artikulere det."

Det er også Jacob Kreutzfeldt, der har tilvejebragt lydkortet i toppen af denne side og billedet, som er cover på soundcloud-afspilleren. Førstnævnte er et støjkort fra New York i 1930 og kommer herfra:

Kilde: Mirko Zardini (red.): Sense of the City. An alternate approach to urbanism . Lars Müller, Publishing, Montréal, 2006

Der findes en ret interessant interaktiv version af kortet, hvor man kan gå New Yorks støj og få lydlige udsagn fra byens rum. Find det her 

På sidstnævnte er udsagnene fra københavnere adspurgt på gaden om deres syn på støj og lyd i byen. Det stammer fra udgivelsen "Jacob Kreutzfeldt: “Den Københavnske Klang – Støj og ritualer i storbyen”. i S Harboe & H Rafn (red), illustration er udført af RAMA studio.

(Forskønnelsens Kort Over København & Omegn 2010: 125 års jubilæumspublikation Foreningen til Hovedstadens Forskønnelse 1885-2010. Victor B. Andersens Maskinfabrik, København, s. 98-101.)

Copenhagen Architecture Festival '16

BYLYD #10 bliver offentliggjort første gang d. 3. marts, og temaet er helt bevidst valgt som optakt til Copenhagen Architecture Festival, der løber fra den 10.-20. marts. I år er der et særligt tema om lyd og rumlighed, som markeres med arrangementer og filmvisninger over hele byen.

For eksempel er der mulighed for at opleve konferencen "Lyd, rum og auditivt design", som afholdes i Arkitektforeningens lokaler d. 16. marts. (Hvor BYLYD-redaktionen som bekendt også hører hjemme). Samme sted kan man i hele festival-perioden komme forbi og lytte til podcasts om arkitektur og by, som er udvalgt af BYLYD-redaktør Tobias Moe.

Læs mere om temaet her.

OM BYLYD #10

Tilrettelæggelse: Maiken Vibe Bauer og Tobias Moe

Værter: Tobias Moe og Niels Bjørn

Klip, lyddesign og mix: Maiken Vibe Bauer

Interview med Jacob Kreutzfeldt: Maiken Vibe Bauer

Musik: Mishca Pavlovski

Redaktionen er: Kristoffer Friis Sørensen, Maiken Vibe Bauer, Tobias Moe og Niels Bjørn

Udsendelsen offentliggøres d. 3.3. og udgives i samarbejde med Akademisk Arkitektforening med støtte fra Dreyers Fond.