#41 STADSARKITEKTENS BLIK 3

Stephen Willacy / Aarhus

Ved studiestart i 2019 var der for første gang i mange år ingen kritiske artikler om unge, der skulle begynde på en uddannelse i Aarhus og ikke havde noget sted at bo. De seneste år er der bygget masser af ungdoms- og kollegieboliger, og stadsarkitekt Stephen Willacy er stolt over, at byen nu kan sikre husly til alle.

Aarhus er i den grad ungdommens by. For første gang er der i september 2019 målt en dansk bydel, hvor over 50% af indbyggerne er unge mellem 18 og 29. Det gælder i den centrale bydel, 8000 C.

Men også andre aldersgrupper bliver der flere af. 5000 nye borgere vokser Aarhus med hvert eneste år, og det giver byen en særlig opgave: Hvor skal de alle bo og arbejde? Hvordan finansieres skoler, idrætsfaciliteter og plejehjem til alle de nye borgere? Og det, som er stadsarkitekt Stephen Willacys fokus: Hvordan skal Aarhus by og hele kommunen udvikles, så de mange nye borgere ikke alene får tag over hovedet, men så der skabes de bedst mulige forudsætninger for gode liv og stærke lokalområder?

Stephen Willacy er optaget af, at der ikke drives rovdrift på Aarhus’ skønne naturområder, og af at alt det nye byggeri opføres som fortætning på kloge måder. Han har haft byrådet med på studietur til Canada for at se på gode eksempler og er blandt andet kommet hjem med tanker om, at parcelhusområder kan fortættes på den måde, at der bygges et ekstra hus på hver parcelhusgrund.

Stadsarkitekt Stephen Willacy er oprindeligt englænder. Han flyttede til Aarhus i 1984, som nyuddannet arkitekt, men har holdt trådene til det engelske. Som hans kasket viser, er han tilknyttet London School of Economics, hvor han er i gang med en masteruddannelse, der - som han siger - gør ham bedre i stand til at tale DJØF-sprog med medarbejdere og chefer i Aarhus Kommune. Foto: Niels Bjørn.

Stadsarkitekt Stephen Willacy er oprindeligt englænder. Han flyttede til Aarhus i 1984, som nyuddannet arkitekt, men har holdt trådene til det engelske. Som hans kasket viser, er han tilknyttet London School of Economics, hvor han er i gang med en masteruddannelse, der - som han siger - gør ham bedre i stand til at tale DJØF-sprog med medarbejdere og chefer i Aarhus Kommune. Foto: Niels Bjørn.

Stephen Willacy har både arbejdet på privat tegnestue og som underviser på Aarhus Arkitektskole, før han fik jobbet som byens stadsarkitekt. Han overtog hvervet fra sin svigerfar, Gøsta Knudsen, i 2012.

Ligesom i København er stadsarkitektrollen i Aarhus kendetegnet ved at være uden formelt personaleansvar og sagsansvar. I de to største byer er det ikke stadsarkitekten, som har ansvar for lokalplansarbejdet. I stedet agerer de som rådgivere på mange niveauer og måder - overfor politikere og chefer, overfor medarbejdere og i dialoger med bygherrer, borgere og andre interessenter.

Serien Stadsarkitektens blik er blevet til med støtte fra Dreyers Fond og Statens Kunstfond.

Tilrettelæggelse, interview og klip: Niels Bjørn

Research: Tue Sørensen

Redigering, montering og mix: Maiken Vibe Bauer

Der er brugt musiksekvens af Velly Joonas "Stopp, Seisku Aeg!” under aftale med KODA.