#39 STADSARKITEKTENS BLIK 1

Lisbet Wolters / Vejle

Da Lisbet Wolters fik jobbet som stadsarkitekt i Vejle i 2015, lavede hun en liste til sig selv med alle fordommene om, hvordan det var at arbejde i en kommune. Hun kom fra et job som partner på Aarstiderne Arkitekter med masser af rejsedage, stort personaleansvar og mange projekter af gangen. Og hun frygtede at komme ind i en langsom og træg maskine. Hun lovede sig selv at tage listen frem efter et år og kigge på den. Hvis hendes fordomme holdt stik, ville hun sige stadsarkitektjobbet op igen.

Det er fire år siden, Lisbet Wolters skrev listen, og hun sidder stadig i stolen - nu som en begejstret stadsarkitekt, glad for mulighederne for at præge byens og hele kommunens udvikling.

Lisbet Wolters har sin egen udviklingsafdeling med femten medarbejdere, som hun kan bede om at udarbejde analyser og forslag, hun derefter kan gå til chefer og politikere med. Hun har sit eget budget og har dermed direkte mulighed for at igangsætte noget af det langsigtede, strategiske arbejde, som hun er optaget af. Eksempelvis arbejdet med byidentiteter for både Vejle bys kvarterer, og for de mindre byer i kommunen. Og arbejdet med at fremtidssikre Vejle by mod den oversvømmelsestrussel, som i bymidten er reel og overhængende.

Bag sig på sit kontor har Lisbet Wolters et maleri, hun har et passioneret forhold til. To unge kvinder med skarpe tænder, kradsemærker og blodstænk. Hvad det handler om og hvordan hendes forhold til de to unge kvinder har udviklet sig over tid, kan du høre i udsendelsen, der både er et portræt af Lisbet Wolters og af Vejle.

Lisbet Wolters har haft jobbet som stadsarkitekt i Vejle Kommune siden 2015. Foto: Andreas Uggerhøj.

Lisbet Wolters har haft jobbet som stadsarkitekt i Vejle Kommune siden 2015. Foto: Andreas Uggerhøj.

Lisbet Wolters er en af kun otte stadsarkitekter i Danmark. Det vil sige, at kun otte ud af Danmarks 98 kommuner har valgt at ansætte en stadsarkitekt. Hvorfor er det sådan? Er det vanskeligt at vise, om stadsarkitekter tilfører værdi, om de er deres penge værd, så at sige? Eller handler det om magt og hvem der skal styre byernes udvikling?

I denne serie sætter BYLYD fokus på stadsarkitekterne, deres arbejde og de forskellige roller, de har i de otte kommuner. Hvad laver de? Hvad er de optaget af? Og hvordan agerer de i de store og komplekse sammenhænge mellem politikere, embedsværk, bygherrer og byens borgere?

Serien Stadsarkitektens blik er blevet til med støtte fra Dreyers Fond og Statens Kunstfond.

Tilrettelæggelse, interview og klip: Niels Bjørn

Research: Tue Sørensen

Redigering, montering og mix: Maiken Vibe Bauer

Der er brugt musiksekvens af Velly Joonas "Stopp, Seisku Aeg!” under aftale med KODA.